Veel Gestelde Vragen

Abonnement

Everything you need to know about your subscription.

Ja! U kunt beginnen met ons gratis pakket en op elk moment upgraden om van premiumfuncties te genieten. - Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.
Aan het begin van elke periode worden automatisch kosten in rekening gebracht totdat deze worden geannuleerd. - You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.
Zodra uw account is verwijderd, wordt uw abonnement geannuleerd en zullen we al uw gegevens van onze servers wissen, inclusief maar niet beperkt tot uw links, verkeersgegevens, pixels en alle andere gerelateerde gegevens. - Once your account has been deleted, your subscription will be canceled and we will wipe all of your data from our servers including but not limited to your links, traffic data, pixels and all other associated data.
Op verzoek zullen we een terugbetaling doen op het moment van het verzoek en alle opkomende - Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming